upływać


upływać
Coś upływa pod znakiem jakichś wydarzeń zob. znak 2.
Dużo, wiele wody upłynie zanim... zob. woda 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • upływać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIIa, upływaća, upływaćają {{/stl 8}}– upłynąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, upływaćnie, upływaćnął {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w odniesieniu do czasu, wydarzeń trwających w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • upływać — → upłynąć …   Słownik języka polskiego

  • zejść — 1. Zejść, schodzić na bezdroża, na manowce «zacząć postępować źle, nieuczciwie»: Orędzie fatimskie tchnie miłością Serca Matki, które jest zawsze otwarte dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi …   Słownik frazeologiczny

  • iść — ndk, idę, idziesz, idź, szedł, szła, szli 1. «przenosić się z miejsca na miejsce, posuwać się stawiając kroki; stąpać, kroczyć; w pochodzie: maszerować» Iść pieszo, piechotą, na piechotę. Iść na palcach. Iść ostrożnie, pewnie, śmiało. Iść na… …   Słownik języka polskiego

  • lecieć — ndk VIIa, leciećcę, leciećcisz, leć, leciećciał, leciećcieli 1. «przebywać jakąś przestrzeń w powietrzu za pomocą skrzydeł lub specjalnego mechanizmu; kierować statkiem powietrznym» Ptak, motyl, samolot leci. Lecieć samolotem. Lecieć do Paryża. 2 …   Słownik języka polskiego

  • mijać — ndk I, mijaćam, mijaćasz, mijaćają, mijaćaj, mijaćał, mijaćany minąć dk Vb, minę, miniesz, miń, minął, minęła, minęli, minięty a. miniony, minąwszy 1. «przechodzić, przejeżdżać, przesuwać się obok kogoś, czegoś, zostawiając za sobą kogoś, coś»… …   Słownik języka polskiego

  • uciec — dk Vc, ucieknę, uciekniesz, ucieknij, uciekł, uciekłszy uciekać ndk I, uciecam, uciecasz, uciecają, uciecaj, uciecał 1. «oddalić się biegiem z jakiegoś miejsca (głównie w obawie przed pogonią), szybko odjechać, ujść» Uciec przed pogonią. Uciekać… …   Słownik języka polskiego

  • upłynąć — dk Vb, upłynąćnie, upłynąćnął, upłynąćnęła upływać ndk I, upłynąćwa, upłynąćają, upłynąćał 1. «o czasie: minąć, przeminąć, zejść, ubiec» Godziny, lata upływają. Termin upłynął. Czas upływa. Wakacje upłynęły szybko. 2. daw. «wypłynąć, wyciec» dziś …   Słownik języka polskiego

  • iść — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IXd, idę, idzie, idź, szedł, szła, szli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczać się w określonym kierunku, stawiając nogi tak, że w każdej chwili przynajmniej jedna dotyka… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • lecieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIb, leciećcę, leciećci, leciećciał, leciećcieli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczać się w powietrzu w wybranym kierunku; odbywać podróż drogą powietrzną : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień